Registration Open Freedivn Zottegem 02.04.2017

AIDA Belgium
AIDA INT
CMAS
FFESSM
DFA
PADI - NAUI - CEDIP - IDEA - SSI - ...

ex : 3'45'', if not then 0

ex : 73 m, if not then 0

ex : 150 m, if not then 0

Nombre de gens pour le dinner
Number of guests for dinner
Aantal personen voor de maaltijd

Seulement i vous avez une assurance DAN
Only in case you have a DAN Insurancc
Enkel indien u beschikt over een DAN verzekering