Reglement van interne orde eindelijk online

Hello iedereen,

Graag zullen jullie volgend nieuws vernemen van de vooruitgang die wij onlangs hebben geboekt..

Het bestuur heeft een belofte gemaakt en belofte maakt dan ook schuld.
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar de realisatie van de nieuwe ROI is een feit.
Jullie vinden het document eveneens onder de rubriek 'statuten' van onze site www.aidabelgique.be.

Wij willen onze leden bedanken voor het geduld en het blijvend vertrouwen in AIDA Belgium. Vergeten wij tevens Richard en Manolo niet te vermelden, die noch tijd noch moeite hebben gespaard met dit werk, alsook de andere leden van het bestuur voor het werpen van een kritische blik op de aanpassingen van dit document en hierbij hun opmerkingen te willen delen met ons.

Deze herziene versie zal onze leden meer mogelijkheden bieden in de toekomst, alsook een stevige structuur betekenen voor deze associatie.

 

Lees hier 

 

Veel plezier ermee,

 

 

 

het bestuur