Literatuur - Nummer 3

Ik heb een kleine abstract gemaakt over het volgende artikel:

Cardiac function during breath-hold diving in humans: An echocardiographic study. Met andere woorden de werking van het menselijk hart tijdens een vrijduik: een echocardiografische onderzoek.

Het vrijduiken induceert een daling, zoals bij zeezoogdieren, van de cardiale output(pompwerking van het hart) te wijten aan een daling van zowel de hartslag als een reductie van het slagvolume. De cardiovasculaire veranderingen (bij de mens) tijdens het vrijduiken zijn slechts gedeeltelijk bekend, vanwege de technische moeilijkheidsgraad om ondergedompelde lichamen nader te bestuderen.

Onlangs werd een waterdicht ECG-toestel ontworpen, waardoor de beoordeling van de cardiale anatomie en de hartfunctie tijdens het duiken mogelijk werd. Doel van het onderzoek is om cardiovasculaire wijzingen in het menselijk lichaam te evalueren, door middel van een Doppler-echocardiografie toestel, veroorzaakt bij het vrijduiken

Tien mannelijke proefpersonen werden bestudeerd met een Doppler echocardiografie toestel in "droge" omstandigheden en gedurende een vrijduik op 3m diepte.

Daarnaast werden 14 mannelijke proefpersonen onderworpen aan de studie, met behulp van hetzelfde protocol, vóór en tijdens de vrijduik op 10m diepte.

Op 3m diepte werd een aanzienlijke verlaging vastgesteld van de hartfrequentie (-17%), het slagvolume (-17%), de cardiale output (-29%), afmetingen van de linker voorkamer(atrium) en de vertragingstijd van een vroeg diastolische transmitraal flow (DTE) waargenomen.

Op 10m diepte werden soortgelijke waarnemingen gedaan, doch meer uitgesproken. In het bijzonder een verhoging in het begin van de transmitraal stroomsnelheid (+33%), terwijl de DTE daalde met 34%.

Op beide diepten bleven de rechter hartkamers ongewijzigd.

Vrijduiken in ondiep water veroorzaakt, bij de mens, cardiovasculaire veranderingen die kwalitatief vergelijkbaar zijn met deze waargenomen bij zeezoogdieren bv. bij zeehonden.

De kleine afmetingen van de linker voorkamer(atrium) geassocieerd met een linker ventriculair diastolisch beeld lijkt op dat van restrictieve of constrictieve hartaandoeningen, om te suggereren dat het hemodynamische effect bij het duiken hiermee kan verklaard worden, althans gedeeltelijk, door de vernauwing uitgeoefend op het hart door het beperkte volume van de borstkas en een verhoogde inhoud van de longen.

Tot slot, wordt gesuggereert dat, door het uitblijven van de veranderingen van de afmetingen op de rechter kamers, het merendeel van de blood shift thv de longen plaatsvindt vóór de cardiale beeldvorming.

Conclusie: men stelt in de studie vast dat er een reductie bestaat in de cardiale output van de hartspier, geobserveerd tijdens het vrijduiken.

Discussie: het onderzoekdesign(of uitvoering van de studie)kan worden in vraag gesteld. De meeste observaties werden op vaste diepten gemeten, niet aan de oppervlakte(in apnee of ademend), waar in andere studies duidelijke verschillen konden worden aangetoond bv door de stimuli van geleidelijke onderdompeling. Ook toont het artikel niet aan in welke lichaamsconditie(naast dat ze gezond zijn) deze proefpersonen verkeren (vermoeid, fit, getraind, niet-getraind, etc). Een sporthart zal bv. anders compenseren dat een niet-getraind hart.

C. MARABOTTI, A. BELARDINELLI (2007). Cardiac function during breath-hold diving in humans: An echocardiographic study. UHM 2008, Vol. 35, No. 2

Hopelijk weten jullie nu iets meer over de gevolgen van het vrijduiken op de menselijke fysiologie ;)

 

greetz,

 

Fil

ps: graag jullie mening hieromtrent..